Condicions generals de l’entrada

CLIPPERS BCN, A.I.E., amb domicili social al c/ Aulèstia i Pijoán, 21, 08012 Barcelona (Espanya), amb NIF V-44926822, Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 48741, Foli 46, Full 594481, Inscripció 1, us informa que l’accés i l’ús d’aquest lloc web estan subjectes a les condicions d’ús establertes en aquesta advertència legal, recomanant-vos que les llegiu atentament perquè el fet d’accedir i utilitzar aquest lloc web implica la seva plena i total acceptació.

En aquest lloc web s’utilitza indistintament la denominació CLIPPER’S fent referència a una mateixa entitat.

 

  1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

1.1. L´objectiu del lloc web de CLIPPER´S és facilitar informació d´interès sobre els serveis prestats per al públic en general, oferint un servei d´accés restringit als seus clients.

1.2. Tots els continguts del lloc web (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges i fotografies, patents, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de CLIPPER´S o de tercers i dels proveïdors de continguts, havent obtingut, en cas necessari, la corresponent llicència o cessió per part dels propietaris, i estan, per tant, protegits per les normes nacionals i/o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

La compilació (entenent per tal la recopilació, disseny, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc web és propietat exclusiva de CLIPPER´S, i està protegida per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

1.3. Tot el programari utilitzat a les pantalles, navegació, ús i desenvolupament del lloc web és propietat de CLIPPER´S i/o dels seus proveïdors de programari, i està protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

1.4. Les marques, rètols, signes distintius o logos de CLIPPER´S que apareixen al lloc web són titularitat de CLIPPER´S i estan degudament registrats.

1.5. Tots els textos, dades, dibuixos gràfics, vídeos i suports d’àudio són propietat de CLIPPER´S i/o de les entitats proveïdores d’informació, no podent ser objecte de modificació ulterior, còpia, alteració, transformació, reproducció, adaptació o traducció per part de l’Usuari o de tercers sense l’autorització expressa per part dels titulars d’aquests continguts.

1.6. La posada a disposició dels/de les Usuaris/àries per al seu ús de les bases de dades, dibuixos, gràfics, imatges i fotografies, arxius de text, àudio, vídeo i programari propietat de CLIPPER´S i/o dels seus proveïdors que figuren en el lloc web no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió dun dret dexplotació a favor de lUsuari, diferent del dret dús que comporta la utilització legítima i dacord amb la naturalesa del lloc web.

1.7. Queda terminantment prohibit qualsevol ús dels continguts del lloc web, dels serveis i en general de tots els drets esmentats als epígrafs precedents que es realitzi sense l’autorització de CLIPPER´S, inclosa la seva explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, transmissió per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial; les quals, si es produeixen, constituiran una infracció dels drets de propietat intel·lectual i podran ser sancionats per la legislació vigent.

 

CONDICIONS GENERALS DE VENDA D’ENTRADES A TRAVÉS DEL WEB

www.nitsdebarcelonapedralbes.com

La venda d’entrades s’entén realitzada al domicili social oficial de l’esdeveniment www.nitsdebarcelonapedralbes.com, i l’adquisició d’una entrada a través d’aquest portal implica l’acceptació de les condicions generals que s’hi estableixen.

 

IDENTIFICACIÓ DE LA PROMOTORA

A través d’aquesta web estàs contractant directament amb la promotora CLIPPERS BCN, A.I.E., amb domicili social al c/ Aulèstia i Pijoán, 21, 08012 Barcelona (Espanya), amb NIF V-44926822, Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 48741, Foli 46, Full 594481, Inscripció 1.

Telèfon oficina central: +(34) 932 400 520

E-mail: ticketing@clippersmusic.org

Horari d’atenció al client: De dilluns a dijous de 9.00 ha 14.00 hi de 15.00 ha 18.30 hi divendres de 9.00 ha 15.00 h.

Esmenta sempre al teu mail o anomenada el nom del Festival pel qual ens contactes.

 

ACCÉS AL RECINTE

Per accedir al recinte és obligatori mostrar una entrada vàlida, que serà verificada mitjançant escàner. És obligatori mostrar el DNI o Passaport per identificar-se.

  1. L’Organització no pot garantir l’autenticitat de l’entrada si aquesta no ha estat adquirida als punts de venda oficials.

La revenda d’entrades és prohibida i penada per llei.

L´Organització del Festival no es fa responsable en cas de pèrdua, robatori o duplicitat de l´entrada.

  1. L’organitzador denegarà l’accés als recintes al portador/a de l’entrada si concorre qualsevol de les circumstàncies següents:
  2. a)L’entrada està incompleta, esmenada, trencada o amb indicis de falsificació.
  3. b)El/La portador/a manifesta una actitud violenta o que incita públicament a l’odi, la violència, o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal, i, incloent-hi aquells portadors que es comportin de manera agressiva o provoquin disturbis tant a l’exterior com a l’entrada del recinte, així com aquells que portin armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals i portin robes , objectes i/o símbols que incitin a la violència o suposin apologia d’activitats contràries als drets fonamentals reconeguts a la llei i la Constitució.
  4. c)El portador presenta símptomes d’embriaguesa o d’estar consumint o haver consumit drogues o substàncies estupefaents.

Lexercici del dret dadmissió no comportarà, en cap cas, la denegació daccés al portador/a per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere.

A l’entrada als recintes, el públic pot estar subjecte a un registre segons la Llei vigent. No és permesa lentrada dobjectes que puguin ser considerats perillosos per lOrganització o estiguin prohibits per la normativa vigent. També es prohibeix l’entrada de qualsevol tipus de beguda i/o menjar al recinte.

  1. L’Organitzador podrà denegar l’accés o expulsar dels recintes qualsevol persona, tot i ser portador/a d’una entrada, en cas d’incompliment de les indicacions del personal de l’Organització, així com en cas que es pugui presumir raonablement que es crearà una situació de risc o perill per al/la propi/a portador/a o altres assistents o per estats d’intoxicació aparent o potencial, responsabilitzant-se personalment el/la portador/a en tots els casos per les seves pròpies accions i omissions que causin lesions a tercers o danys a béns.
  2. La possessió de l’entrada no dóna dret al posseïdor/a oa tercers a utilitzar-la o el seu contingut amb fins publicitaris, de màrqueting o de promoció (inclosos concursos, regals i/o sorteigs).

L’incompliment d’aquest punt obligarà l’anunciant i/o l’usuari/ària no autoritzat/da a respondre pels danys i perjudicis generats.

Aquestes activitats seran rastrejades a Internet per tal destablir la responsabilitat pertinent.

Queda prohibit accedir al restaurant del festival sense una entrada vàlida per al concert.

 

CONDICIONS GENERALS DE L’ENTRADA

Un cop adquirida l’entrada, només es canviarà o se’n tornarà l’import en cas de cancel·lació de l’esdeveniment. Les entrades no seran reemborsades per raons mèdiques o de salut, inclòs el virus COVID-19.

En cas de cancel·lació de l’esdeveniment, l’adquirent podrà sol·licitar el reemborsament dins dels trenta dies següents a la data de la comunicació pública de la cancel·lació, i en la forma especificada per l’organitzador de l’esdeveniment.

L’organitzador únicament reemborsarà l’import de l’entrada, i no serà responsable de qualsevol altra despesa com ara, a tall d’exemple i amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu, sistemes de pagament en línia o dels bancs, hotels, viatges, menjars, dietes , etc.

Es considera cancel·lació la suspensió de més de la meitat del concert programat.

L’Organització es reserva el dret d’alterar o modificar el programa.

No es tornarà l’import de l’entrada en cas de cancel·lació de l’esdeveniment a causa de males condicions climatològiques, desastres naturals, tancament de l’espai aeri espanyol o altres causes de força major no imputables a l’organitzador.

No es tornarà l’import de l’entrada en cas de cancel·lació del concert a causa de la suspensió o modificació que es produeixi una vegada començat l’espectacle o l’activitat i siguin degudes a causes fortuïtes o de força major.

En cas que l’espectador/a consideri que no podrà gaudir de l’espectacle per motius de l’Organització, cal que us poseu en contacte amb l’Organització abans que comenci l’Esdeveniment i mai més tard de transcorregudes les dues primeres cançons o l’equivalent a deu minuts de l’esdeveniment, qui valorarà la situació i procurarà donar-ne la millor solució possible.

 

ACCÉS MENORS D’EDAT

La companyia organitzadora, com a protecció a la salut i la infància, no recomana l’assistència a l’esdeveniment dels menors de 4 anys.

En cas que els pares/mares/tutors legals decideixin l’assistència a l’esdeveniment de menors de 4 anys serà sempre sota la seva companyia i responsabilitat, i aquests hauran d’abandonar el recinte una vegada finalitzada l’actuació.

La companyia organitzadora de l’esdeveniment informa que els nens i nenes més grans de 4 anys (inclosos) hauran d’adquirir la seva pròpia entrada i no podran accedir amb l’entrada de l’adult/a que els acompanya.

A les sessions anomenades Infantils no hi haurà limitació d’edat per accedir al recinte. En aquest cas, només estan exclosos d’adquirir la seva pròpia entrada els nens menors de 4 anys i sempre que no ocupin seient.

Els menors de 16 anys (inclosos) han d’anar acompanyats d’un adult (pare/mare/tutor), i emplenar i lliurar el corresponent formulari d’accés per a menors, acreditant mitjançant presentació de DNI, llibre de família o passaport la relació paternofilial o de responsabilitat sobre el menor.

Durant l’estada al recinte tant l’acompanyant com el menor d’edat estan obligats a presentar el DNI o el passaport al personal de l’Organització que ho requereixi per acreditar-ne la identitat. Les persones estrangeres hauran d’aportar els documents oportuns del país d’origen o bé el passaport.

Durant tota l’estada al recinte, l’acompanyant del menor serà el responsable de qualsevol acció que dugui a terme.

L´Organització informa que la legislació vigent prohibeix expressament la venda d´alcohol i tabac als menors de 18 anys.

 

COOKIES

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències en base a un perfil elaborat a partir dels seus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades).

Per a més informació consulteu la política de cookies. 

Podeu acceptar totes les cookies prement el botó “acceptar”, rebutjar-ne l’ús prement el botó “Rebutjar” i configurar-les prement el botó “Configurar”.

 

DRET D’IMATGE I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El/La portador/a de l’entrada consenteix aparèixer en imatges preses dins del recinte per diferents mitjans per a la posterior difusió informativa o promocional, i autoritza aquest ús, sent responsabilitat de cada mitjà el seu tractament.

En el cas d’imatges recollides per l’Organització, aquestes dades seran tractades d’acord amb la política de privadesa ja definida.

Queden reservats tots els drets d’imatge i propietat intel·lectual. Queda prohibida qualsevol filmació, enregistrament o reproducció a l’interior dels recintes excepte autorització expressa de l’Organització.

Aquestes accions poden suposar una acció penal o civil per danys.

 

VIDEO VIGILÀNCIA

El recinte on es duu a terme l’Esdeveniment pot estar controlat per Videovigilància per a més seguretat de tots/es els seus participants.

Qualsevol imatge vídeo gravada podrà ser utilitzada com a prova de conductes il·lícites o qualssevol danys que es puguin provar tant a persones com en béns.

En cas que sigui necessari, les dades seran automàticament facilitades a autoritats judicials o policials pertinents.

 

PROTECCIÓ DE DADES DE TERCERS

En el cas d’estar facilitant informació d’un/a acompanyant estàs obligat a informar prèviament i obtenir el seu consentiment per al tractament de dades segons la nostra política de privadesa inclosa en el formulari de registre.

 

DUBTES I FULLS DE RECLAMACIONS

Per a qualsevol dubte o consulta, l’Organització posa a la vostra disposició informació general a la web oficial de l’esdeveniment.

Aquelles persones que vulguin sol·licitar un full de reclamació ho poden fer directament via e-mail a través de l’adreça de contacte ticketing@clippersmusic.org o bé sol·licitar-lo el dia de l’esdeveniment al punt d’informació/ ticketing.

 

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

En cas d’anul·lació de l’esdeveniment i devolució de l’import de l’entrada, l’organització no es fa responsable dels càrrecs de compra realitzats per plataformes de venda.

 

ALTRES CONDICIONS

La legislació aplicable és espanyola.

La llengua de contractació és segons l’idioma escollit a l’inici de la compra.

La confirmació d’acceptació de les condicions per part de l’usuari queda arxivada al sistema informàtic de l’Organització, l’usuari/ària pot descarregar-lo i imprimir-lo en cas de necessitar-lo.

L’Organització es reserva el dret a anul·lar o modificar qualsevol de les condicions anteriors, i en este cas ho haurà de posar en coneixement del públic assistent via e-mail, sent obligació de l’usuari/ària consultar el seu correu electrònic periòdicament per estar actualitzat davant de qualsevol novetat que pugui afectar-lo directament.

L’Organització compta amb una política activa de resolució de conflictes que posa al servei del client/a. Segons l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013 s’ha facilitat per part de la Comissió Europea una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible a l’enllaç següent: http://ec.europa.eu/consumers/odr . Això no obstant, serà l’Organització qui decideixi, en cada cas, si s’adhereix o no a aquest sistema, considerant que hi ha conflictes que es poden resoldre i s’han de resoldre fora d’aquests àmbits a través del propi sistema d’atenció al client de l’esdeveniment.

El/La comprador/a està en el vostre dret de sol·licitar la factura de la compra d’entrades fins a un termini màxim d’un mes després de la data de finalització del festival.

El convidat/ada / participant / comprador/ra accepta que les seves dades personals puguin ser cedits a altres empreses col·laboradores de l’Esdeveniment i rebre informació de les mateixes sobre comunicacions, publicacions, concursos i/o invitacions a altres esdeveniments.